Bestuur en commissies

Motor achter alle activiteiten vormen de actieve leden die een vrijwillige bijdrage leveren in het bestuur en in diverse commissies. Door je aan te sluiten bij een van de commissies, leer je snel alle leden kennen.

Maak kennis met het bestuur
Voorzitter: Machteld Kooij
Secretaris: Lotte van den Dikkenberg
Penningmeester: Marina de Kanter
Bestuurslid ledencommissie: Jola Albers
Bestuursleden themacommissie: Nelleke van der Vaart en Miriam Dallinga
Bestuurslid communicatie: Nicolette Biessels (tevens vice-voorzitter)

Voor vragen aan het bestuur van Entre Femmes kun je contact opnemen met het secretariaat: info@entrefemmes.nl

Ledencommissie
Jola Albers (voorzitter)

Themacommissie
Nelleke van der Vaart en Miriam Dallinga

Communicatiecommissie
Nicolette Biessels (voorzitter), Nelleke van der Vaart (vormgeving), Jeannette Schols (fotografie), Marieke Verhoef en Netty Arriens (socials).